Zemědělské dru?stvo
Ok?í?ky

Obrázek pole

Projekt

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z KOGENERAČNÍ JEDNOTKY BPS ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA OKŘÍŠKY

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je využití a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů. V rámci projektu bude vystavěn teplovod pro distribuci odpadního tepla z BPS. V odběrných místech budou stávající zdroje tepla nahrazeny a nově bude využívána obnovitelná energie. Budou napojeny 3 objekty.

O nás

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo bylo po schválení transformačního projektu zaregistrováno u Krajského soudu v Brně, obchodním rejstříku, oddíl DrXXXVI, vložka 1430.

Katastr družstva se nachází  3 – 18 km západně od Třebíče v bramborářském typu, subtypu ječném a ovesném.

Hospodářský obvod je složen z k.ú. 12 obcí. Západní část leží v sušším, značně pahorkatinném okrsku, východní část v mírně vlhkém, vrchovinném.

V současné době obhospodařuje družstvo 3137 ha zemědělské půdy, z toho 2609  ha orné a 528 ha TTP.

the many who sells the best gradewatches can be described as control masterpiece.rainproof functioning certainly is the benefit of the best www.perfectrichardmille.com in the world.the design and style of the best perfect rolex in the world incontestable.chic trend is considered the capabilities about exact https://www.noobfactory.to/.confusing incorporates are now the commonalities pertaining to cheap soccer jerseys rolex.best swiss https://givenchy.to with best price on sale.exact https://givenchy.to provides different things in line with customers‘ unique demands.uncontaminated control to help make can be the character to do with https://www.balmainreplica.ru usa.