Zemědělské družstvo
Okříšky

Obrázek pole

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z KOGENERAČNÍ JEDNOTKY BPS ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA OKŘÍŠKY

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je využití a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů. V rámci projektu bude vystavěn teplovod pro distribuci odpadního tepla z BPS. V odběrných místech budou stávající zdroje tepla nahrazeny a nově bude využívána obnovitelná energie. Budou napojeny 3 objekty.

O nás

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo bylo po schválení transformačního projektu zaregistrováno u Krajského soudu v Brně, obchodním rejstříku, oddíl DrXXXVI, vložka 1430.

Katastr družstva se nachází  3 – 18 km západně od Třebíče v bramborářském typu, subtypu ječném a ovesném.

Hospodářský obvod je složen z k.ú. 12 obcí. Západní část leží v sušším, značně pahorkatinném okrsku, východní část v mírně vlhkém, vrchovinném.

V současné době obhospodařuje družstvo 3137 ha zemědělské půdy, z toho 2609  ha orné a 528 ha TTP.