Zemědělské družstvo
Okříšky

Obrázek pole

Služby

Struktura ŽV zaručuje vzájemné propojení na RV, kde většina pozemků s horší bonitou, svahovitostí a kamenitostí je zatravněna a na ostatních pozemcích je intenzivní výroba.

Zastoupení plodin na zemědělské půdě v roce 2014:

Plodina % Plodina %DC
Obiloviny 48,0 Brambory 0,3
Kukuřice 12,6
Olejniny 13,6 Pícniny na orné p. + TTP 25,5

Základem živočišné výroby  je stálá orientace především na chov mléčného skotu a  chov prasat.(blíže tabulka)

Skot Počet  v ks Prasata Počet v ks
Dojnice 648 Prasnice 186
Skot žír 410 Vepřový žír 939
Telata 331 Selata 445
Mladý chovný skot 407 Prasata předvýkrm 989
Vysokobřezí jalovice 41 Plemenní kanci 0
Plemenní býci 0 Prasničky 290
Skot celkem 1837 Prasata celkem 2849

Družstvo v předcházejícím období  investovalo do výstavby BPS a  do chovu dojnic s koncentrací výroby mléka do 2 středisek.